Arnold Schwarzenegger, David Letterman i inni o zmianach klimatycznych w serii „Ryzyko dla świata”