AFRYKA - NAJWIĘKSZA ARENA WALK ŚWIATA ZWIERZĄT. „POMYSŁOWI ZABÓJCY Z AFRYKI”.