ZWYCIĘSTWO POLSKIEGO ORĘŻA, ZDRADA RADZIECKIEGO GENERAŁA I ENIGMA, CZYLI 6 NOWYCH ODCINKÓW KULTOWEGO WIDOWISKA „SENSACJE XX WIEKU”