Syryjskie dziedzictwo w rękach paserów, czyli o tym, jak europejscy kolekcjonerzy sponsorują ISIS.