"Czy czeka nas koniec?" Leonardo DiCaprio w dokumencie o zmianach klimatu w październiku na National Geographic Channel.