Arnold Schwarzenegger, David Letterman i inni o zmianach klimatycznych w serii "Ryzyko dla świata"